Nyemission

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DAHL SWEDEN MOBILE TECHNOLOGY AB (PUBL)

TECKNINGSPERIOD 27 MAJ - 17 JUNI - 2019 (Förlängt)

Styrelsen för DAHL Sweden Mobile Technology AB (publ) har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att skapa erforderliga ekonomiska förutsättningar för att nå framgång vid en bred lansering av Bolagets mobiltelefoner och tillbehör på valda marknader i Afrika och Asien.

Vi har till dags dato levererat kommersiella produkter till kunder i Gambia, Mauretanien, Marocko, Burkina Faso, Sierra Leone och Vietnam. På dessa marknader konkurrerar vi inte med de stora erkända leverantörerna som t.ex. Apple, Huawei och Samsung. Telefonerna är också enklare och betydligt billigare men samtidigt av god kvalitet. Vi har dock tillsammans med våra partners i produktion, Foxconn och Wingtech, som är två av världens största tillverkare av mobiltelefoner, utvecklat premiummodeller som vi planerar att lansera i ett andra steg.

Nu fokuserar vi dock på att utveckla marknadsförings- och säljorganisationen, färdigställa samtliga produkter och markant öka försäljningsinsatserna på valda marknader. Vi har trots mycket begränsade marknadsinsatser vid flera tillfällen erhållit betydande order vilka vi sedan tvingats avstå från, då vi inte lyckats lösa finansieringen avseende produktionen samtidigt som kunderna krävt kredit motsvarande vad de får från andra tillverkare. Denna emission kommer att lösa detta problem.

Vi i styrelsen samt övriga i vårt team, som är verksamma i Sverige och runt om i världen, ser framtiden an med stor tillförsikt och stort självförtroende. Vi har bevisat att vårt koncept, produkter och strategi håller. Med en framgångsrik nyemission har vi alla förutsättningar att skapa stark tillväxt.

Här intill finner Du all information Du behöver om Bolaget och för att delta i nyemissionen. Har du ytterligare frågor rörande Bolaget eller emissionen går det bra att kontakta mig via e-post: soren.alm@dahlmobile.com eller telefon: 08-595 007 71. Har du frågor om emissionen går det också bra att kontakta vårt emissionsinstitut, Eminova Fondkommission AB på; info@eminova.se eller per telefon: 08-684 211 00. Via länken till Eminova kan du också teckna elektroniskt.

Välkommen som aktieägare i Dahl!

Med vänliga hälsningar

Sören Alm, VD